آنتونیو گرامشی؛ فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/qMRhsq

نویسنده: رناته هالوب

ترجمه: محسن حکیمی

نشر چشمه: ۱۳۹۰

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 2 =