تاری‍خ‌ روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌: ان‍ق‍لاب‌ ب‍ل‍ش‍وی‍ک‍ی‌ ۱۹۲۳ – ۱۹۱۷ (جلد اول)

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/2LDqVs

نویسنده: ای‌. اچ‌. ک‍ار

ت‍رج‍م‍ه: ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌

ن‍ش‍ر زن‍ده‌رود: ۱۳۷۱

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 − 1 =