زاده اضطراب جهان؛ صد و پنجاه شعر از دوازده شاعر اروپایی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/vY6n8f

انتخاب و ترجمه: محمد مختاری

نشر سمر: ۱۳۷۱

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + هفت =