«سیاست رهایی بخش» آلن بدیو، کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/RakCKG

نویسنده: ریموند لوتا؛ نایی دونیا؛ ک. جی. آ.

انتشارات حزب کمونیست ایران

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار + نه =