آزادی را آینده رقم می‌زند

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/zfNmyZ

نویسنده: ادوارد شواردنادزه

ترجمه: ناهید فروغان

نشر قطره: ۱۳۷۰

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + 3 =