فراسوی سرمایه؛ بحران ساختاری نظام سرمایه

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/d2efiM

نویسنده: ایشتوان مزاروش

ترجمه: مرتضی محیط

نشر کتاب آمه: ۱۳۸۹ (چاپ دوم)

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 3 =