۲۱ آذر ۱۳۲۴: تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سیدجعفر پیشه‌وری در آن؛ خاطرات سرتیپ درخشانی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/5T2tqt

نویسنده: علی‌اکبر درخشانی

تحقیق، تدوین و ویراسته: شاهرخ فرزاد

شرکت انتشارات شیرین، بهار ۱۳۸۵

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 5 =