“۲۴ اسفند ۱۳۳۲-قلمی که شکسته شد، روزنامه نگاری که زنده در آتش سوزانده شد”

قلمی که شکسته شد-روزنامه نگاری که زنده در آتش سوزانده شد
نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی؛

در میهن ما، انسان های بزرگی زیسته اند که هر یک به خاطر رفاه و آزادی مردم وطنشان،با قلم و اندیشه به پیکار استبداد رفته و در آتش نامردمی ها سوخته اند.
یکی از آنها امیر مختار کریم‌پورشیرازی، شاعر و مدیر شجاع و مبارز روزنامه ی شورش بود که جان خود را در ۳۵ سالگی در پای قلم و آرمانش از دست داد.
کریمپور در مدت اسارت شکنجه بسیار دید، تمام بدنش را با سیگار سوزاندند.سیخ داغ بر بدنش کشیدند ، تهدید و تطمیعش کردند تا شاید توبه نامه ای از او بگیرند ، ولی او زیر بار نرفت و به مصدق وفادار ماند.
غروب سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۳۲ در میدان پادگان لشگر دو زرهی، کریمپور را از زندان بیرون کشیدند، به دستور اشرف‌پهلوی پیکرش را آلوده به نفت کردند،مدتی او را به توهین و تمسخر گرفتند.
پالانی بر پیکر وی نهادند و دستور دادند با چهاردست و پا راه برود. با افروختن آتش ، جشن‌شان را آغاز کردند…

منبع مطلب: تلگرام صالح نیک‌بخت

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − سیزده =