الهام رسولی باغی برای اجرای حکم فراخوانده شد

الهام رسولی باغی، فعال مدنی ساکن تهران، از سوی اجرای احکام دادسرای «شهید مقدس» فراخوانده شد.

به گزارش گذار، الهام رسولی باغی که پیش‌تر به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک‌سال حبس محکوم شده بود از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس اوین احضار شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر گذار گفت: «الهام رسولی که به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی حکم یک سال بدل از حبس محکوم شده بود،  به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس اوین احضار شده است.»

شایان ذکر است؛ دادگاه تجدید نظر الهام رسولی باغی به همراه محمود معصومی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شده بود.

این دو فعال مدنی، در یک پرونده مشترک به حکم قاضی مقیسه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده‌های زندانیان بازداشت شده، توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در دادگاه تجدید نظر، حکم یک سال حبس تعزیری الهام رسولی باغی، به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافت.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 2 =