شنبه 2 مارس 2024 تهران 17:27

کلیدواژه: آرش شادقی

آخرین وضعیت آرش صادقی از زبان گلرخ ایرایی

گلرخ ایرایی: دست راست آرش صادقی عفونت کرده، از کار افتاده و نیازمند مراقبت پزشکی است گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی زندانی سیاسی که شهریور ماه ۱۳۹۷ تحت جراحی قرار گرفته و تومور سرطانی از...