کلیدواژه: آزاده صالحی

نوشتاری از آزاده صالحی: “اعتصاب غذا صدای زندانی‌ست”

«آزاده صالحی»: اعتصاب غذا آخرین قدرت زندانی برای آزادی و دفاع از زندگی و مبارزه‌اش است، همان‌طور که اعتصاب کارگر تنها قدرت او برای احقاق حقوق پایمال شده‌اش است. بگذاریم اول تکلیف‌مان را با...