جمعه 19 آوریل 2024 تهران 22:10

کلیدواژه: آزادی بازداشتیان روز جهانی زنان

تبرئه متهمان پرونده روز جهانی زنان

وکیل مدافع سه نفر از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن که مقابل وزارت کار برگزار شد، از صدور حکم برائت کلیه این افراد از سوی شعبه ۱۱۸۰ کیفری دو تهران خبر داد. زهرا مینویی، یکشنبه ۳۱...

بازداشت شدگان مردِ تجمع ۸ مارس از زندان فشافویه آزاد شدند

۵ فعال مدنی مرد بازداشتی روز ۸ مارس (روز جهانی زن) در مقابل وزارت کار، ۲۶ اسفند با تامین قرار کفالت، موقتا تا برگزاری دادگاه از زندان تهران بزرگ(فشافویه) آزاد شدند. به گزارش گذار، ۵...