دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 23:04

کلیدواژه: آزادی خواهی

بهمن بامداد، جنبش های مدنی برای آزادی خواهی،سرکوب حکومتی،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/aWfZZ_8HaMo   بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲۹ مرداد۱۴۰۱، در موردجنبش های مدنی برای آزادی خواهی ،سرکوب حکومتی اظهار داشت:"این حکومت از روز اول شیوه ی حذف را سر منشا کارهایش قرار...