کلیدواژه: آزادی معلمان

آزادی دو فعال صنفی معلمان با قید وثیقه

دو تن از فعالان صنفی معلمان در استان‌های فارس و خوزستان آزاد شدند. به گزارش گذار، شنبه ۱۰ آذرماه، پیروز نامی، دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان و محمدعلی زحمتکش، معلم بازنشسته و فعال صنفی استان فارس...