کلیدواژه: آزادی یوسف عمادی

یوسف عمادی آزاد شد

یوسف عمادی که به دلیل همکاری در تولید و توزیع موسیقی “غیر مجاز” به زندان محکوم شده بود،  شنبه ۲۳ تیرماه ۹۷ با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. یوسف عمادی آهنگساز، به همراه مهدی...