سه‌شنبه 27 فوریه 2024 تهران 23:20

کلیدواژه: آموزش و پرورش استان قزوین

 تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات قزوین

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزش و پرورش استان قزوین در اعتراض به تغییرات ایجاد شده در قراردادها و اختلال در دریافت حقوق‌هادست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز...