دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 17:44

کلیدواژه: ابلاغ قرار نهایی

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده نادر افشاری

شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین، قرار نهایی نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج را به وی ابلاغ کرد. به گزارش گذار، شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین قرار نهایی نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج را...