جمعه 22 سپتامبر 2023 تهران 17:13

کلیدواژه: احمد شاهد

بازداشت یک شهروند ایلامی به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام

یک شهروند ایلامی به نام «احمد شاهد» روز جاری از سوی نیروهای امنیتی به اتهام “همکاری با احزاب مخالف نظام” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش گذار، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷،...