کلیدواژه: احمد کعبی

بازداشت دو شهروند در شهرستان شعیبیه

دو تن  از اهالی یک روستا در استان خوزستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ نیروهاى امنیتی احمد کعبی و یعقوب کعبی دو تن از اهالی روستای گوریه از توابع...