چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 00:05

کلیدواژه: #اخبار_امریکا

موضع حقیقی آمریکا در خاورمیانه چیست؟

در پاسخ به این پرسش سینا بسطامی در بخش دوم برنامه کلاب هاوس توضیحاتی ارائه میدهند که میشنویم https://www.youtube.com/watch?v=rXIzO7GLDNk