سه‌شنبه 3 اکتبر 2023 تهران 00:54

کلیدواژه: استرداد پناهجویان سوری از آلمان

جان دادن پناهجویان در راه رسیدن به امنیت و آرامش

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...