کلیدواژه: اعتراضات هفت تپه

۱۷ نفر از ۲۰ کارگر تعدیلی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند

۱۷ نفر از ۲۰ کارگر تعدیلی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از بازگشت به کار ۱۷ نفر از همکاران خود که از ابتدای ماه جاری با اتمام...