دوشنبه 15 آوریل 2024 تهران 02:45

کلیدواژه: اعتصاب غذا حمید رحمتی

حمید‌رضا رحمتی، دست به اعتصاب غذای خشک زده است

حمید‌رضا رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان شهرضا، پس از بازداشت در مقابل منزل شخصی خود  ابتدا به دایره اجرای احکام و سپس به زندان شهرضا منتقل شد. گفته می‌شود ین فعال صنفی...