یکشنبه 26 می 2024 تهران 17:38

کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین

هزینه رفت و برگشت کارگران حاشیه نشین تهران پس از گرانی بنزین سه برابر شده است

در پی گرانی بنزین به میزان ۲۰۰ درصد، هزینه حمل و نقل کارگران حاشیه نشین تهران برای رسیدن به محل کارشان به معضل جدی این کارگران تبدیل شده است. ایلنا در خصوص هزینه رفت و...