یکشنبه 26 می 2024 تهران 18:44

کلیدواژه: افزایش مهاجرت کادر درمان

زنان کولبر فاجعه تلخ دیگری از فقر

پادکست "مروری بر اخبار در هفته‌ای که گذشت" از سامانه فراسوی گذرا از استبداد به دموکراسی و داد. شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۹ اسفند ۱۳۹۹، به مهمترین رویدادها هفته از جمله؛ زنان کولبر...