چهارشنبه 22 می 2024 تهران 16:55

کلیدواژه: امیر ارشد تاجمیر

دلنوشته کاوه مرتضوی فعال سیاسی به یاد امیرارشد تاجمیر

کاوه مرتضوی؛ تقدیم به برادر شهیدم امیر اشد تاجمیر و مامان شهین عزیز به نام ایران و ایرانی به نام آنان که رفتند برای آنان که ماندند برای نام تو وطن ایران من امشب شب زاد روز میلاد...