جمعه 14 ژوئن 2024 تهران 13:10

کلیدواژه: انتقال به بیمارستان روانی

نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی زندانی به بخش روانی یک بیمارستان در تهران منتقل شد

نازنین زاغری، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی با دستبند و پابند از زندان اوین به بخش اعصاب و روان بیمارستانی در تهران منتقل شده و در بیمارستان تحت بازداشت نیروهای سپاه پاسداران است. بر اساس گزارش...