کلیدواژه: انتقال دراویش گنابادی

انتقال دراویش گنابادی از زندان فشافویه

فائزه عبدی پور،  فعال حقوق دراویش گنابادی و همسر محمد شریفی مقدم که در زندان فشافویه زندانی است در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از انتقال بیش از ۳۵ درویش گنابادی از زندان فشافویه...