شنبه 13 جولای 2024 تهران 12:15

کلیدواژه: انقلاب سفید شاه و ملت

دهه‌ی چهل هجری شمسی، ایران شاهد رویدادهای زیاد و متفاوتی بود

"گفتگو با مبارزان آزادی‌خواه" برنامه‌ای است از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به‌منظور آشنایی بیشتر با مبارزات آزادی‌خواهان و فعالیت‌هایی که برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران داشته‌اند. روز شنبه...