دوشنبه 27 می 2024 تهران 21:11

کلیدواژه: انهدام طبقه متوسط به سوی فقر

انهدام طبقه متوسط به سوی فقر، مصداق بارز سرنگونی این نظام پوشالی است

«مریم مرادی»، روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰ گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت فرا رسیدن ۲۶ ژوئن ، موج تازه سرکوب...