شنبه 2 مارس 2024 تهران 06:33

کلیدواژه: این حکومت فاسد و خائن به منافع ملی است

این حکومت فاسد و خائن به منافع ملی است

https://youtu.be/ViB_rCmQBu0 رضا بدیعی در ادامه به سیاست های ناکارآمد حکومت فاسد جمهوری اسلامی اشاره نمودند و توضیح دادند که چگونه در طی چند سال عمر خود جنبش مردمی را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند...