چهارشنبه 4 اکتبر 2023 تهران 17:46

کلیدواژه: بازداشت دختر دوچرخه سوار

تفسیر اخبار به زبان کردی. تهیه و اجرا: یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی، شنبه‌ها از سامانه "فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد." در برنامه این هفته (شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ - ۳ آبان ماه ۱۳۹۹) "یدی بلدی"  جامعه شناس و کنشگر...