کلیدواژه: بازداشت عضو شورای شهر شیراز

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از بهاییان

یک عضو هیات رئیسه شورای شهر شیراز، از بازداشت “مهدی حاجتی” یکی از اعضای این شورا، به دلیل حمایت از شهروندان بهایی خبر داد. به گزارش گذار، مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از...