چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 08:22

کلیدواژه: بخش خصوصی

برنامه‌ای برای گذار سوسیالیستی؛ برنامه‌ای برای سوسیالیسم دموکراتیک

بیا تا گل برافشانیم  و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم  و طرحی نو در اندازیم.                        گزارشی کوتاه از آن جا که پس از جدائی رفقای هیات اجرائی، ما به عنوان "سازمان راه...