دوشنبه 20 می 2024 تهران 18:16

کلیدواژه: بررسی عوامل و ریشه های انقلاب ۵۷ ایران

بررسی عوامل و ریشه های انقلاب ۵۷ ایران

در برنامه این هفته فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور میهمانان؛ «بهمن بامداد»، کنشگر سیاسی و «یداله بلدی» جامعه شناس و فعال سیاسی، به بررسی عوامل و ریشه های انقلاب...