جمعه 22 سپتامبر 2023 تهران 08:31

کلیدواژه: برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

گفتگوی رضا بدیعی و شعله پاکروان در رابطه با تشکیل ستاد مردمی مبارزه با کرونا

رضا بدیعی در این برنامه با شعله پاکروان از فراخوان دهندگان ستاد مردمی مبارزه با کرونا در رابطه با چگونگی ساماندهی این ستاد و تشکیل کارگروههای مختلف برای شناسایی افراد آسیب پذیر در شرایط...

پرسش و پاسخ رضا بدیعی و دکتر حسن نایب هاشم در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

رضا بدیعی در  برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، از دکتر حسن نایب هاشم در باره اقدامات مطرح شده در اجلاس شورای حقوق بشر در رابطه با شیوع و گسترش اپیدمی...