کلیدواژه: بسته شدن حساب توییتری ترامپ

احتمالا ترامپ برای بار دوم استیضاح خواهد شد

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد، یک‌شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ باربر با ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۹. در بخش چهارم، "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار در پاسخ به این سوال که...