پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تهران ۲۱:۲۵

کلیدواژه: بمبگذاری نزدیک به یک مدرسه دخترانه در کابل