کلیدواژه: بند جوانان

علی عزیزی فعال تُرک (آذربایجانی) به بند جوانان زندان ارومیه منتقل شد

علی عزیزی فعال تُرک آذربایجانی، که در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸، در پی حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه بازداشت شده بود، به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. به گزارش...