شنبه 2 مارس 2024 تهران 06:48

کلیدواژه: بهمن بامداد

بهمن بامداد : اخبار صدای بلند ایرانیان خارج از کشور _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «فروپاشی محتوم استبداد مذهبی، مبارزه برای آزادی و دمکراسی»در روز شنبه ۲۴ فوریه ۲.۲۴، ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

بهمن بامداد : کنفرانس مونیخ و عدم دعوت از نماینده ی جمهوری اسلامی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «بهمن ۵۷ انتقال قدرت حکومتی به حکام جدید و آغاز استبداد مذهبی »در روز شنبه ۱۷ فوریه ۲.۲۴، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

بهمن بامداد: اخبار و رکورد اعدام های جمهوری اسلامی در ماه گذشته _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نگاهی به بهمن ۵۷ ، وظایف ما در بهمن ۱۴۰۲ در مقابل استبداد حاکم»در روز شنبه ۱۰فوریه ۲.۲۴، ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

بهمن بامداد: اخبار اعتراضات گسترده در ایران و جهان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «اعتلا جنبش آزادی خواهانه ، فلاکت حاکمیت اراذل و وظایف ما»در روز شنبه ۳ فوریه ۲.۲۴، ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

بهمن بامداد: اخبار و کارزار نه به اعدام _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «فروپاشی محتوم نظام و جنایاتش علیه مردم و بشریت»در روز شنبه ۲۷ ژانویه ۲.۲۴، ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

بهمن بامداد : حمله موشکی سپاه و اخبار مربوط به کارزار جهانی نه به اعدام _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «(ن.ج.ا.س.ت) هراسان از فروپاشی محتوم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۲۰ ژانویه ۲.۲۴، ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

بهمن بامداد : اخبار رویدادهای مهم نظامی و سیاسی جهان_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عوامل داخلی تداوم استبداد حاکم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

بهمن بامداد: اخبار و ترک جلسه مسیح علینژاد در نشست سازمان حقوق بشر_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «وظایف ما مبارزین آزادی خواه برای رسیدن به صلح پایدار» در روز شنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

بهمن بامداد: جمهوری اسلامی در جنایت کردن حد و مرزی ندارد _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «جهانی شدن زن، زندگی، آزادی برای صلح و دموکراسی» در روز شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ۴ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، رونمایی از پرویز ثابتی و جستاری در علت آن، در کلاب هاوس هماد، ( ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/gP-9CmYgyFU بهمن بامداد، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مسئله رونمایی از پرویز ثابتی ،اظهار داشت :" اینکه این شخص چگونه دوباره بعد از ۳۵ سال که هیچ خبری...
رکلاب هاوس هماد

بهمن بامداد، مبانی اتحاد آزادیخواهان، تظاهرات خارج از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/nYyK8OwRq08 بهمن با مداد ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به تظاهرات خارج از کشور در مقابله با نمایشی که حکومت هرساله راه میاندازد ،اظهار داشت:" حکومت...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، مروری بر اتفاقات هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/nlA9tYNIRgE بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در (۲ مهر۱۴۰۱) ،در مورد اتفاقات اخیر در داخل و خارج از کشوراظهار داشت :"اینکه جدای از اختلافات گروهی، سیاسی و احزاب ما به همبستگی...

بهمن بامداد، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/d4x--h87czk بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در (۱۲ شهریور۱۴۰۱)، اظهار داشت :"بانو سپیده رشنو در کلیپی اعلام کرده که هیچ سایت مشخص یا صفحه ای در اینستاگرام، توئیتر ودیگر شبکه های...

بهمن بامداد، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/6_f3G7f3p4A بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد۱۴۰۱، از بحران آب در کشور خبر داد و به فاجعه ی زیست محیطی عظیمی که در پی آن در راه است، اشاره...

بهمن بامداد، جنبش های مدنی برای آزادی خواهی،سرکوب حکومتی،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/aWfZZ_8HaMo   بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲۹ مرداد۱۴۰۱، در موردجنبش های مدنی برای آزادی خواهی ،سرکوب حکومتی اظهار داشت:"این حکومت از روز اول شیوه ی حذف را سر منشا کارهایش قرار...

بهمن بامداد، استبداد حکومتی، مبارزه زنان،کلاب هاوس هماد (۵ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/zRiaH3yd6h0 بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد ساختار حکومتی اظهار داشت:". مشکل اصلی ما ساختار استبداد حاکم است. این سیستم حکومتی مستبد آنچنان تمام مسائل را در جهت...

بهمن بامداد،اتحاد دموکراسی خواهان، زندانیان سیاسی،کلاب هاوس هماد (۵ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/UyPIpsN_Czw بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد اتحاد دموکراسی خواهان اظهار داشت:" برای برون رفت از این بن بست ما به همگرایی ، نیاز داریم. تمام نیروهایی که...

بهمن بامداد، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۵ شهریور۱۴۰۱، ا از ورود بانوان، به استادیوم پس از مدتهای مدید ، در هفته ی گذشته خبر داد، و به این نکته اشاره...
همراهان مردم ایران

بررسی راهکارها برای تغییر بنیادی در ساختار استبداد

https://www.youtube.com/watch?v=WBYvw94ILJ4 گفتگوی بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

وضعیت زندانها فاجعه بار است

https://www.youtube.com/watch?v=INbnfm87tFA حتی بعضی پزشکان و پزشک یاران هم زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و در استان سیستان و بلوچستان در ایرانشهر، مردم در مضیغه آرد و نان هستند و اینروزها ملاها به...