چهارشنبه 22 می 2024 تهران 17:31

کلیدواژه: بودجه آموزش و پرورش

بحران در آموزش و پرورش؛ کمبود هزاران معلم و کسری هزاران میلیارد بودجه

با وجود افزایش ده درصدی بودجه آموزش و پرورش، مدارس دولتی ۱۱۰ هزار معلم کم دارند. فرهنگیان پیگیر طلب ده هزار میلیارد تومانی خود از دولت هستند. نمایندگان مجلس هم گفتند اگر وعده‌ها عملی...

سرانه دانش آموزی ایران یک پانزدهم میانگین جهانی

علیرغم آنکه بر حسب اصل ۳۰ قانون اساسی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد، بنا به گفته معاون وزارت آموزش‌وپرورش، روند کاهشی...