کلیدواژه: بودجه ۹۸

در سال آینده معلمان، فقیرتر می‌شوند

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور اطلاعیه شماره یک خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت سال ۱۳۹۹ نسبت به تصویب آن هشدار داد و از شرایطی که به واسطه آن بر فرهنگیان...