کلیدواژه: بیمه و بازنشستگی کارگران

کارگرانی که از بیمه و بازنشستگی محروم هستند

عدم پرداخت حق و حقوق بیمه کارگران شاغل در برخی مطب‌‎ها و دفاتر از مشکلاتی است که بسیاری از کارگران با آن مواجه هستند. همین موضوع باعث می‌شود که این دسته از کارگران پس...