دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 23:44

کلیدواژه: بیوگرافی رضا بدیعی

رضا بدیعی

رضا بدیعی: «در ایران زاده شدم و زیستم. از زمانی که خود را شناختم، شاهد بی‌عدالتی و بیدادی بودم که بر هموطنانم گذشته است. همواره آتشی در درونم برای از بین بردن بیداد شعله...