کلیدواژه: بیکاری مهندس های کشاورزی

کرمان بیش از ۱۳ هزار مهندس کشاورزی بیکار دارد

محمدجواد فدایی، استاندار کرمان اعلام کرده است: «استان کرمان به لحاظ بیکاری از متوسط کشور بالاتر است و ما هنوز مشکلاتی در این خصوص داریم.» به گفته فدایی «در استان کرمان ۱۳ هزار و ۵۰۰...