شنبه 22 ژوئن 2024 تهران 10:10

کلیدواژه: تاریخ حکومتها استبدادی در ایران

برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰، گفتگوی “رضا بدیعی” با “بهمن بامداد”

محوریت گفتمان بر اساس سوال مهمی است که آیا راهی وجود دارد که استبداد از کشور ما ریشه کن شود و نظام مردم سالار برای مردم و با مردم مستقر شود؟ که در این ارتباط...