پنج‌شنبه 22 فوریه 2024 تهران 04:46

کلیدواژه: تجمع اعتراضی معلمان قزوین

 تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات قزوین

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزش و پرورش استان قزوین در اعتراض به تغییرات ایجاد شده در قراردادها و اختلال در دریافت حقوق‌هادست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز...