یکشنبه 21 آوریل 2024 تهران 08:40

کلیدواژه: تجمع و اعتصاب کارگران شیراز

اعتصاب و تجمع کارگران پروژه مترو شیراز

روز دوشنبه ۸ مهر، جمعی از کارگران پروژه مترو شیراز (شرکت بین المللی عمران سریر) دراعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق دست از کار کشیدند ودر میدان ستاد (امام حسین) شیراز تجمع کردند. یکی...