کلیدواژه: تجمع کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس

ده‌ها تن از کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس روز چهارشنبه اول آبان مقابل فرمانداری شهرستان اسلامشهر تجمع کردند. کارگران به دلیل مخالفت با تبدیل قرارداد خود از مستقیم به پیمانکاری اخراج شده‌اند...