سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 07:32

کلیدواژه: ترکیه برای پناهجویان سیاسی امن نیست

شبکه ترور رژیم ایران در ترکیه همچنان فعال است

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل و...